Politieke dierenonzin

Beste Peter, Jessy, Giuseppe, Constance, Larissa en Iman,

Proficiat met de oprichting van jullie politieke partij Dier Animal. Ik geloof in democratie en het bijhorende recht om politieke partijen op te richten. Zolang de standpunten de bestaande wetten niet tarten, natuurlijk.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik zo’n dierenpartij een goed idee vind. Partijen die zich maar op één onderwerp richten, lijken me vrij nutteloos. Per definitie heb je dan geen ambitie om mee in de meerderheid beleid te maken. Een beleid waar je ook rond economie, mobiliteit, welzijn en onderwijs moet nadenken. Je bent gedoemd om oppositie te voeren, enkel rond jouw thematiek.

En daar loert de zinloosheid om de hoek. Want oppositie voeren rond een specifiek thema… daarvoor hebben we het middenveld, belangengroepen, protestbewegingen, vakbonden, enzovoort. Met Gaia hebben we zo al een duidelijk hoorbare stem rond dierenwelzijn. Ze zitten mee aan tafel waar beslissingen worden genomen. Dier Animal mikt op één zetel in het parlement? Gaia heeft door haar actieve rol in allerlei overlegorganen ongetwijfeld meer invloed dan om het even welk individueel parlementslid.

Tweede bedenking. Waar ontstaat er een partij voor de dieren? In landen waar –weliswaar onder voortdurende gemor van de veeleisende bevolking- de economie, sociale zekerheid en heel wat andere levensdomeinen er goed tot zeer goed voor staan. In landen ook waar wetten rond dierenwelzijn wellicht al tot de strengste ter wereld behoren. Dat betekent niet dat het niet meer beter kan of dat er daar geen dierenleed is. Overal zijn er cowboys of regelrecht gespuis die de regels aan hun laars lappen. Net zoals er altijd belastingontduikers en snelheidsduivels zullen zijn. Enige oplossing: meer controle, meer inspecteurs voor dierenwelzijn, meer middelen voor het Voedselagentschap,… Wordt dat dan het speerpunt voor Dier Animal? Een al vaak gehoorde roep vanuit heel wat organisaties en bestaande politieke partijen? Opnieuw loert de zinloosheid om de hoek.

Of kiest de partij ervoor om de regels rond dierenwelzijn radicaal verder aan te scherpen? Veehouderij in ons land economisch onmogelijk maken (dan kunnen we vlees importeren uit landen waar elke vorm van dierenwelzijn twijfelachtig is, want niemand gelooft dat we de komende 25 jaar allemaal vegetariër worden)! Het honden- en kattenvoer in de supermarkt allemaal verplicht veganistisch! Een verbod op elke sport- of ontspanningsactiviteit met paarden! Zo groot lijkt me het draagvlak in België daarvoor nu ook weer niet.

Beste Peter, Jessy, Giuseppe, Constance, Larissa en Iman. Ik wens jullie veel plezier bij het uitbouwen van jullie partij. Maar ik hoop uit de grond van mijn hart dat jullie de kiesdrempel nooit halen. Dan wordt die parlementszetel hopelijk ingenomen door iemand die er niet volledig zinloos zit te wezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *